1. თუ პირველად შედიხართ სისტემაში, შეავსეთ პროგრამის მარცხენა სვეტი, იმისათვის რომ მოხდეს თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გენერირება.
2. შეიყვანეთ უკვე შექმნილი მომხმარებლის სახელი და პაროლი პროგრამის მარჯვენა სვეტში რათა შეძლოთ აპლიკაცის ფორმის შევსება.
ონლაინ აპლიკაციის შევსება შესაძლებელია ეტაპობრივად, შეგიძლიათ შეინახოთ, დაამატოთ ან შეცვალოთ ინფორმაცია აპლიკაციის საბოლოო დასრულებამდე.

აკრიფეთ ელ-ფოსტის მისამართი

შეამოწმეთ ელ-ფოსტის მისამართი

აკრიფეთ პაროლი(მინიმუმ ოთხი სიმბოლო)

შეამოწმეთ პაროლი (მინიმუმ ოთხი სიმბოლო)

სახელი (აკრიფეთ ქართული უნიკოდით)

გვარი(აკრიფეთ ქართული უნიკოდით)

სახელი(ინგლისურად, ისე როგრც წერია პასპორტში)

გვარი(ინგლისურად, ისე როგრც წერია პასპორტში)

მობილური

სწავლების საფეხური

მომხმარებლის სახელი(ელ-ფოსტა)

პაროლი

დაგავიწყდათ პაროლი?